Νεμπράσκα (ΗΠΑ) - Το στρες και η έλλειψη αγάπης αφορμή για την εμφάνιση άνοιας
Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι ισχυρά ψυχολογικά στρες σε οικογένειες που δεν έχουν συνοχή και αγάπη και δεν στηρίζουν ο ένας τον άλλο, αποτελούν την αφορμή για την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της άνοιας. Τώρα οι επιστήμονες προσπαθούν να διαπιστώσουν αν οι ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί προφυλάσσουν τα μέλη της οικογένειας από την εμφάνιση της νόσου Alzheimer. Αν το καταφέρουν το επόμενο βήμα θα είναι να αναπτυχθούν εκπαιδευτικά προγράμματα για τα ζευγάρια και τις οικογένειες, που θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν δεξιότητες και τεχνικές για να επικοινωνούν περισσότερο θετικά και να αυξάνουν την δύναμη των σχέσεών τους, να είναι δηλαδή πιο αγαπημένες και πιο δυνατές. Για περισσότερα από 30 χρόνια ο δρ John DeFrain από το Πανεπιστήμιο Νεμπράσκα Λίκολν των ΗΠΑ και μία διεθνής ερευνητική ομάδα μελέτησαν τις δυνατότητες 27.000 μελών οικογενειών και ζευγαριών σε επτά μεγάλες γεωγραφικές περιοχές του κόσμου, από 38 χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Ο δρ DeFrain τόνισε ότι δεν είναι όλες οι οικογένειες δυνατές, αλλά όλες έχουν δυνατότητες, ακόμη και οι πιο προβληματικές. Στη μελέτη της ομάδας του δρ DeFrain θα ερευνηθεί η σχέση των δυνατοτήτων της οικογένειας στο επίπεδο της νοητικής και ψυχικής της υγείας με την υπόθεση ότι υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς των μελών της οικογένειας και της σωματικής, νοητικής και ψυχικής υγείας σε βιολογική βάση.