Το έμφραγμα, τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο καρκίνος μείζονες αιτίες θανάτου στην Ελλάδα


Το έμφραγμα, τα εγκεφαλικά και τα κακοήθη νοσήματα αποτελούν μείζονες αιτίες θανάτου στην Ελλάδα. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο καρκίνος ήταν οι κυριότερες αιτίες θανάτου στη Βόρεια Ελλάδα κατά τη δεκαετία 1998-2007, ενώ στην περιοχή της Αττικής κυριότερη αιτία θανάτου κατά την ίδια περίοδο ήταν τα νοσήματα του αναπνευστικού. Τα παραπάνω προκύπτουν από τα αποτελέσματα έρευνας του Εργαστηρίου Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ που παρουσιάστηκαν σε συνέδριο με θέμα Κλιματική Αλλαγή Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας». Σκοπός της μελέτης ήταν η περιγραφή και η αποτύπωση της θνησιμότητας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα, κακοήθη νεοπλάσματα, καρδιαγγειακά νοσήματα και νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος στις 13 διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας για τη δεκαετία 1998-2007. Όπως αναφέρθηκε στη διάρκεια του συνεδρίου, οι θάνατοι που παρατηρήθηκαν από κακοήθη νεοπλάσματα κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 1998-2007 ήταν στατιστικά σημαντικά υψηλότεροι από τους αναμενόμενους, στην περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής. Για τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος σημαντικά υψηλότεροι από τους αναμενόμενους ήταν οι θάνατοι που παρατηρήθηκαν στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη και την Κεντρική Μακεδονία. Στην Ήπειρο οι θάνατοι από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που παρατηρήθηκαν τη δεκαετία 1998-2007 ήταν υψηλότεροι από τους αναμενόμενους. Τέλος, οι θάνατοι από νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος στην περιφέρεια της Αττικής ήταν περισσότεροι από τους αναμενόμενους. «Τα ευρήματα αυτά αφορούν σταθερά τόσο τον ανδρικό όσο και τον γυναικείο πληθυσμό. Από τη μελέτη προκύπτει ότι η θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού παρουσιάζει γεωγραφικές διακυμάνσεις, κάτι που πιθανώς να αποδίδεται στο ρόλο των περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου και στις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες μεταξύ των περιφερειών της ελληνικής επικράτειας», ανέφερε, παρουσιάζοντας τα στοιχεία της έρευνας, ο Παναγιώτης Γεωργιανός, μέλος της επιστημονικής ομάδας του Εργαστηρίου Υγιεινής του ΑΠΘ. «Η δημιουργία ενός εθνικού δικτύου συστηματικής καταγραφής της νοσηρότητας του ελληνικού πληθυσμού κρίνεται επιβεβλημένη τόσο για την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών υγείας όσο και για την ανάδειξη του ρόλου των περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου στις υπάρχουσες γεωγραφικές διακυμάνσεις της θνησιμότητας στην ελληνική περιφέρεια», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιανός.