Θεσσαλονίκη - Η Ελλάδα τής αλληλεγγύης
Προσφέρουν νεφρά σε συνανθρώπους μας


Όλο και περισσότεροι πολίτες στη Βόρεια Ελλάδα κάνουν μια προσφορά
αγάπης ανταποκρινόμενοι στην έκκληση του Εθνικού Οργανισμού
Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για δωρεά οργάνων. Μάλιστα δύο πολίτες, μία
μοναχή από τη Θεσσαλονίκη και ένας άντρας από το χώρο της εκκλησίας
από τη Θράκη, αποφάσισαν να δωρίσουν το ένα τους νεφρό σε μη συγγενικά
τους πρόσωπα.

«Είναι κάτι που θα γίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα γιατί μέχρι τώρα
οι μεταμοσχεύσεις νεφρών από ζωντανό δότη γίνονταν μόνο με μόσχευμα
από συγγενικά πρόσωπα» ανέφερε ο αντιπρόεδρος του ΕΟΜ, χειρουργός
μεταμοσχεύσεων Δημήτρης Γάκης με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς
Οργάνων. Ο κ Γάκης επισήμανε ακόμη ότι μέσα στην οικονομική κρίση οι
άνθρωποι δεν χάνουν την ανθρωπιά τους αλλά αντιθέτως δείχνουν την
αλληλεγγύη και τον αλτρουισμό τους προσφέροντας τα όργανά τους.

Το ποσοστό των δοτών στην Βόρεια Ελλάδα είναι σημαντικά μεγαλύτερο από
ό,τι στην υπόλοιπη χώρα. «Το 2011 ο αριθμός των δοτών ανά εκατομμύριο
πληθυσμού στη Βόρεια Ελλάδα ήταν 12,5, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα
αντιστοιχούσαν 7,5 δότες ανά εκατομμύριο. Από την αρχή του 2012 μέχρι
σήμερα ο αριθμός των δοτών ανά εκατομμύριο πληθυσμού στη Βόρεια Ελλάδα
είναι 9,5 αλλά μέχρι το τέλος του έτους πιστεύουμε ότι μπορεί να
φτάσει ή και να ξεπεράσει τους 12» επισήμανε ο συντονιστής
μεταμοσχεύσεων Φώτης Αντωνίου, μιλώντας στο πλαίσιο εκδήλωσης που
πραγματοποιήθηκε στην Καμάρα με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς
Οργάνων.

«Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν από την
αρχή του έτους μέχρι σήμερα 112 μεταμοσχεύσεις νεφρού και 33 ήπατος
ενώ 64 μεταμοσχεύσεις κερατοειδούς πραγματοποιήθηκαν στο ΑΧΕΠΑ όπου
λειτουργεί η μοναδική Τράπεζα Κερατοειδούς στην Ελλάδα» πρόσθεσε η
συντονίστρια μεταμοσχεύσεων Ευθυμία Καλλέργη.