Βρυξέλλες - Αυξημένη η κατανάλωση "ενεργειακών" ποτών από έφηβους στην Ευρώπη


Τα αποτελέσματα ευρωπαϊκής μελέτης σχετικά με την κατανάλωση ?ενεργειακών? ποτών από συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των εφήβων, δημοσίευσε η ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων EFSA. Η συλλογή δεδομένων ξεκίνησε τον Φεβρουάριο και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο 2012. Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 52.000 από 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των χωρών που έλαβαν μέρος στη μελέτη ήταν και η Ελλάδα. Η μελέτη έδειξε ότι η ηλικιακή ομάδα η οποία είναι πιο πιθανό να καταναλώνει ?ενεργειακά? ποτά είναι οι έφηβοι (10-18 ετών). Συγκεκριμένα, το 68% συνολικά των εφήβων που έλαβαν μέρος στη μελέτη δήλωσαν ότι καταναλώνουν ?ενεργειακά? ποτά (το αντίστοιχο ποσοστό μόνο για την Ελλάδα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, εκτιμάται σε 48%). Συνολικά μεταξύ των εφήβων που καταναλώνουν τα ποτά αυτά, το 12% είχε ?υψηλή χρόνια? κατανάλωση (κατανάλωση τουλάχιστον 4-5 ημέρες την εβδομάδα, με μέση κατανάλωση 7 λίτρα ?ενεργειακών? ποτών τον μήνα), ενώ το 12% είχε ?υψηλή οξεία? κατανάλωση (κατανάλωση τουλάχιστον 1 λίτρο περίπου τη φορά). Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από την ηλικιακή ομάδα των παιδιών (3-10 ετών), όπου το 18% δήλωσε ότι καταναλώνει ενεργειακά ποτά. Μεταξύ αυτών, το 16% είχε ?υψηλή χρόνια? κατανάλωση των ποτών αυτών με μέση κατανάλωση σχεδόν 4 λίτρα ?ενεργειακών? ποτών το μήνα. Τα δεδομένα από τους ενήλικες έδειξαν ότι περίπου το 30% των ενηλίκων καταναλώνουν ?ενεργειακά? ποτά. Μεταξύ αυτών, το 12% είχε ?υψηλή χρόνια? κατανάλωση των ποτών αυτών με μέση κατανάλωση 4,5 λίτρα ?ενεργειακών? ποτών το μήνα, ενώ το 11% είχε ?υψηλή οξεία? κατανάλωση. Όσον αφορά στη συνεισφορά των ?ενεργειακών? ποτών στη συνολική διαιτητική έκθεση στην καφεΐνη, εκτιμήθηκε ότι αυτή είναι περίπου 8% για τους ενήλικες που καταναλώνουν ?ενεργειακά? ποτά, 13% για τους εφήβους καταναλωτές και 43% για τα παιδιά που καταναλώνουν ?ενεργειακά? ποτά. Παράλληλα η μελέτη εξέτασε την ταυτόχρονη κατανάλωση ενεργειακών ποτών μαζί με αλκοόλ (μια πρακτική που φάνηκε να ακολουθείται περίπου από το 56% των ενηλίκων και το 53% των εφήβων) αλλά και την κατανάλωση των ποτών αυτών στο πλαίσιο κάποιας έντονης αθλητικής δραστηριότητας (μια πρακτική που φάνηκε να ακολουθείται περίπου από το 52% των ενηλίκων και το 41% των εφήβων). Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα για το δείγμα των Ελλήνων εφήβων (11-18 ετών) από τη μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασμό της EFSA, με τα αποτελέσματα αντίστοιχης μελέτης που είχε εκπονήσει το 2012 ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) σε μαθητές λυκείου (15-18 ετών), παρατηρείται ότι τα ποσοστά κατανάλωσης ?ενεργειακών? ποτών είναι παρόμοια (περίπου 44% του δείγματος στη μελέτη του ΕΦΕΤ έναντι 48% στη μελέτη για λογαριασμό της EFSA). Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ανάμεσα στους λόγους επιλογής των ποτών αυτών μεταξύ των εφήβων, η γεύση αποτελεί τον κυριότερο λόγο επιλογής τους και στις δύο μελέτες.