Πώς επηρεάζει το επαγγελματικό άγχος τη σεξουαλική ζωή
της Εύης Κυράνα (ψυχολόγος υγείας-σεξολόγος)


Ενώ αποτελεί κοινή παραδοχή οτι το άγχος για θέματα επαγγελματικά επηρεάζει τη σεξουαλική ζωή, λίγες μελέτες έχουν διερευνήσει τη σύνδεση των δύο. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε μελέτη (Stulhofer, 2012) που είχε σκοπό να διερευνήσει τη σχέση του επαγκελματικού στρες με τα προβλήματα στη σεξουαλική ζωή. Η μελέτη διεξήχθη σε δείγμα 2000 ανδρών από τη Νορβηγία, Κροατία και Πορτογαλία. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι άνδρες με επαγγελματικές ανησυχίες δήλωσαν λιγότερη ικανοποίηση από τη σεξουαλική τους ζωή, συγκριτικά με τους άνδρες που δεν είχαν σημαντικές επαγγελματικές ανησυχίες. Συγκεκριμένα, οι άνδρες με επαγγελματικές ανησυχίες είχαν σχεδόν τη διπλάσια πιθανότητα να αναφέρουν ένα ή περισσότερα σεξουαλικά προβλήματα. Επιπλέον, οι ερευνητές θέλησαν να κατανοήσουν τον μηχανισμό που κάνει τις επαγγελματικές ανησυχίες να επιδρούν αρνητικά στη σεξουαλική ζωή. Φάνηκε, πως η σχέση των δύο οφείλεται στο γενικό άγχος και τα συμπτώματα κατάθλιψης. Με άλλα λόγια, οι επαγελματικές ανησυχίες επιδρούν αρνητικά στη σεξουαλική ζωή όταν ο άνδρας έχει γενικά επιβαρυμένη ψυχική διάθεση.

 

Ποιοί παράγοντες προστατεύουν τη σεξουαλική ζωή από τις αρνητικές επιδράσεις του επαγελματικού άγχους;

Η μελέτη εντόπισε παράγοντες που μείωναν τη πιθανότητα αναφοράς σεξουαλικών προβλημάτων ακόμη και όταν υπήρχαν επαγγελματικές ανησυχίες. Οι παράγοντες αυτοί ήταν η συναισθηματική εγγύτητα με την σύντροφο, το να έχουν παιδιά, καθώς και το υψηλό εισόδημα. Τα αποτελέσματα αυτά δεν διέφεραν με το κοινωνικό ή πολιτισμικό περιβάλλον. Η παραπάνω μελέτη δείχνει πως η σεξουαλική ζωή των ανδρών μπορεί να πληγεί από τις επαγγελματικές ανησυχίες αλλά οι συντροφικές και γονεικές σχέσεις έχουν προστατευτικό ρόλο.

 

 

*Η Εύη Κυράνα (www.kyrana.gr )  είναι ψυχολόγος υγείας-σεξολόγος, επιστημονική συνεργάτης του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.