ΦΥΣΙΟΡΡΥΘΜΙΣΗ
Μια νέα, επαναστατική, θεραπευτική προσέγγιση
Άρθρο των: Dr Ιωάννη Τολιόπουλου, Dr Στέργιου Οικονομίδη, Dr Αλέξανδρου Οικονομίδη*


Στρατηγική αποκατάστασης της υγείας ενός ασθενούς

Πότε και πώς εκδηλώνεται μια νόσος;
 
Η Φυσιορρύθμιση θεωρεί πως ο άνθρωπος είναι ένα πολύπλοκο βιολογικό σύστημα, στο οποίο διάφορα υποσυστήματα συλλειτουργούν και αλληλοεξαρτώνται, ένα «οικοσύστημα» που ελέγχεται από το Νευρο- Ενδοκρινο- Ανοσολογικό δίκτυο (ολιστική θεραπευτική μέθοδος).
Με αυτήν την έννοια, η διάγνωση και η θεραπεία ενός ασθενούς βασίζεται σε μιασφαιρική στρατηγική, η οποία παίρνει υπόψη της το γεγονός πως το νευρικό, το ενδοκρινικό και το ανοσοποιητικό σύστημα επικοινωνούν και συνεργάζονται μεταξύ τους και οποιαδήποτε επίδραση σε ένα από αυτά προκαλεί αντίδραση και σε όλα τα άλλα.

Πώς γεννήθηκε η Φυσιορρύθμιση; 
Από την ανάγκη να καλυφθούν θεραπευτικά «κενά», όπως, για παράδειγμα, να αντιμετωπιστεί το παράδοξο μια ουσία ή κάποια θεραπευτική αγωγή να έχει αποτέλεσμα σε κάποιον άνθρωπο, ενώ σε κάποιον άλλο όχι. Ή να λυθεί το πρόβλημα που γεννά η μη επαρκής αξιολόγηση από γιατρούς του γεγονότος πως η τοξίνωση ενός οργανισμού οφείλεται κατά ένα σημαντικό μέρος στο Γαιοπαθητικό και Ηλεκτρομαγνητικό Stress.

Πώς αξιολογείται η ανθρώπινη υγεία; 
Η υγεία ενός ανθρώπου είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης τεσσάρων παραγόντων: των γενετικών προδιαθέσεων του οργανισμού του (γονίδια), τουτρόπου ζωής του (εργασία, διατροφή, κίνηση, προσλήψεις τοξικών υλικών κ.λπ.), της ψυχονοητικής του πραγματικότητας και των συναισθηματικών μηχανισμών αντίδρασής του στα εξωτερικά και εσωτερικά ερεθίσματα και της ηλικίας του.

Πώς επιδρούν αυτοί οι παράγοντες;
Επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία του Ψυχο-Νευρο-Ενδοκρινο-Ανοσολογικού συστήματος του ανθρώπου (γνωστού ως P.N.E.I.), με συνέπεια αυτός να νοσήσει.

Πού βασίζεται η Φυσιορρύθμιση; 
Η Φυσιορρύθμιση «επιστρατεύει» όλες τις θεραπευτικές μεθόδους: «παντρεύει» την Κλασσική Ιατρική με την Ομοιοπαθητική, την Ομοτοξικολογία, τη Σπαγειρική Θεραπευτική και τη Φυτοθεραπεία, με τη Μοριακή Βιολογία και την Κβαντική Φυσική, δημιουργώντας ένα σύνθετο μοντέλο θεραπευτικής προσέγγισης (αρχή της συνθετικότητας).

Τι επιδιώκει;
Είναι προφανές πως η «φυσιορρύθμιση», «μιλά» για τη φυσιολογία ενός ανθρώπινου οργανισμού που έχει διαταραχτεί.
Είπαμε πως τέσσερις παράγοντες, η γενετική προδιάθεση, ο τρόπος ζωής, η ψυχο-νοητική πραγματικότητα, η ηλικία επηρεάζουν τη λειτουργία του Ψυχο-Νευρο-Ενδοκρινο-Ανοσολογικού συστήματος του ανθρώπου (P.N.E.I.), με αποτέλεσμα αυτός να νοσήσει.
Άρα, όταν μιλάμε για διατάραξη της φυσιολογίας του ασθενή, εννοούμε πως το P.N.E.I. του έχει «εκτραπεί» από το φυσιολογικό.

Πώς «εκτρέπεται» το P.N.E.I.;

Με τη «βοήθεια» παθογόνων παραγόντων όπως είναι:

  • οι τοξίνες (τροφικές, βαριά μέταλλα, ραδιενέργεια, ενεργειακές, συναισθηματικές τοξίνες, ατμοσφαιρικές, ηλεκτρομαγνητικές, γαιοπαθητικές, ομοτοξίνες)
  • η μείωση της ικανότητας του οργανισμού να τις διαχειρίζεται και να τις αποβάλλει
  • η «κακή» διατροφή
  • οι μη λειτουργικοί μηχανισμοί σκέψης και συναισθηματικής βίωσης.

Αυτοί οι παράγοντες, σε συνδυασμό με το μοναδικό γενετικό υλικό ενός ανθρώπου και την ηλικία του, δημιουργούν μία μοναδική σε κάθε άνθρωπο συνάρτηση, που οδηγεί στην ασθένεια.
Η θεραπευτική μέθοδος έγκειται στην ανακάλυψη της μοναδικής αυτής συνάρτησης και των παραγόντων που την αποτελούν.
 
Διάγνωση - Θεραπεία
Η θεραπεία θα πρέπει να βασιστεί σε πέντε βασικές θεμελιώδεις αρχές:
1.      σε μια σε βάθος διάγνωση
2.      στην αποτοξίνωση (απομάκρυνση των τοξινών)
3.      στην εξισορρόπηση του P.N.E.I. (Ψυχο – Νευρο – Ενδοκρινο – Ανοσολογικό σύστημα)
4.      στην αλλαγή του τρόπου ζωής
5.      στα διατροφικά συμπληρώματα.
Ακόμη, όμως, στην αναζήτηση των αιτιών (αιτία παθογένειας), στα οποία καταλήγει,  απαντώντας στα ερωτήματα «γιατί» και «πώς» ασθενεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
 
Η αποτοξίνωση περιλαμβάνει: 
·         την ενίσχυση των οργάνων και των συστημάτων απέκκρισης πριν από την αποτοξίνωση, με σκοπό την χωρίς προβλήματα απομάκρυνση των τοξινών
·         τη σταδιακή βάσει «στρατηγικού» σχεδίου αποτοξίνωση, ώστε, τελικά, να έχουμε την αποκατάσταση ενός υγιούς κυτταρικού μεταβολισμού
 
Η εξισορρόπιση του P.N.E.I. (Ψυχο – Νευρο – Ενδοκρινο – Ανοσολογικό σύστημα) περιλαμβάνει: 
·         την εξουδετέρωση των νοσογόνων αιτιών
·         τη ρύθμιση της νευροενδοκρινικής ισορροπίας
·         την αποκατάσταση της αποτελεσματικότητας του ανοσοποιητικού συστήματος
 
H αλλαγή των παθογόνων παραγόντων στη ζωή του ανθρώπου περιλαμβάνει:
·         την εκπαίδευση του θεραπευόμενου στο πώς θα πρέπει ο ασθενής να τροποποιήσει τη ζωή του, ώστε να μην ξαναεμφανιστεί το πρόβλημα.
 
Τα διατροφικά συμπληρώματα περιλαμβάνουν: 
·         αμινοξέα
·         ιχνοστοιχεία και βιταμίνες
·         αντιοξειδωτικά
 

* Την επιστημονική ομάδας της green-life την αποτελούν οι:
Dr Ιωάννη Τολιόπουλου, Μοριακού - Βιολόγου – Φυσιολόγου- Ανοσολόγου
Dr Στέργιου Οικονομίδη, Ορθοπεδικού Χειρουργού
Dr Αλέξανδρου Οικονομίδη, Ιατρού