Θεραπεία του τραυλισμού ακόμη και μέσα σε τρεις εβδομάδες
Κείμενο Αγγέλα ΦωτοπούλουΤρεις εβδομάδες αρκούν για την αποκατάσταση της ροής του λόγου σε εφήβους και ενήλικες, που τραυλίζουν, με την κατάλληλη εντατική ομαδική θεραπεία, ενώ με τα ατομικά προγράμματα το πρόβλημα λύνεται σε διάστημα 6-12 εβδομάδων. Τα παραπάνω αναφέρει  η υπεύθυνη των προγραμμάτων λογοθεραπείας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Βορειο-Δυτικού Τομέα (ΚΨΥΒΔ/Τ) Θεσσαλονίκης, λογοπεδικός Κατερίνα Καλαϊτζίδου.

Ομαδικά προγράμματα θεραπείας τραυλισμού για εφήβους και ενήλικες και ατομικά για παιδιά, εφήβους και ενήλικες εφαρμόζονται από το 2013 στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Βορειοδυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης με αποτελέσματα που άλλαξαν την ζωή των ατόμων που τραύλιζαν.

«Το ομαδικό πρόγραμμα συνέβαλε στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησής μου» λέει έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θεραπείας, η Βίκυ. Ικανοποιημένοι δηλώνουν ένα χρόνο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας η Θάλεια και ο Φώτης. «Μετά τη θεραπεία, νιώθω πιο σίγουρη, έμαθα να τροποποιώ και να ελέγχω καλύτερα την ομιλία μου, δε με απασχολεί τόσο η γνώμη των άλλων, είδα ότι είμαι κάτι περισσότερο από τον τραυλισμό και μαθαίνω να βλέπω τη θετική πλευρά του» δηλώνει η Θάλεια, ενώ ο Φώτης σημειώνει: «Αποδείχτηκε ότι η θεραπεία αποτελεί μια γερή βάση για την τροποποίηση και τον έλεγχο της ροής της ομιλίας σε μακροχρόνιο επίπεδο υπό την προϋπόθεση της συνεχούς εξάσκησης».

 

Ο τραυλισμός εμφανίζεται σε 5% των παιδιών

Ο εξελικτικός τραυλισμός, ως διαταραχή στη ροή της ομιλίας, εμφανίζεται σε 5% των παιδιών προσχολικής ηλικίας, παραμένει όμως μόνο στο 1% από αυτά και στην μετέπειτα ζωή τους αναφέρει η κ. Καλαϊτζίδου. Το άτομο που τραυλίζει δυσκολεύεται να μιλάει με ευχέρεια, μπορεί να επαναλαμβάνει φθόγγους, συλλαβές ή λέξεις, να επιμηκύνει ήχους, να έχει μπλοκαρίσματα, να αποφεύγει τη βλεμματική επαφή κ.α. Έτσι, ο τραυλισμός μπορεί να δημιουργήσει συναισθηματικές δυσκολίες και να επηρεάσει την σχολική επίδοση και την κοινωνική ζωή του προσώπου που τραυλίζει.

«Η έγκαιρη και κατάλληλη θεραπεία μπορεί να βοηθήσει σε κάθε ηλικία τα πρόσωπα που τραυλίζουν. Κατάλληλες παρεμβάσεις σε παιδιά προσχολικής ηλικίας μπορεί να αποτρέψουν την εδραίωση του τραυλισμού. Η λογοθεραπεία με τις κατάλληλες προσεγγίσεις μπορεί να δώσει απαντήσεις και να βοηθήσει τα παιδιά σχολικής ηλικίας, τους εφήβους και τους ενηλίκους, ώστε να περιοριστούν τα συμπτώματα του τραυλισμού και οι επικοινωνιακές, ψυχολογικές και λειτουργικές συνέπειές του» αναφέρει η κ. Καλαϊτζίδου.