ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ : Διαχείριση Επικίνδυνων Νοσοκομειακών Αποβλήτων.


Μια νέα λύση έρχεται τώρα από την Ευρώπη Ecosteryl,Hospital Waste Management Units

Μία νέα πρωτοποριακή μέθοδος διαχείρησης επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων ήρθε και στην Ελλάδα και υπόσχεται οριστική λύση στο ακανθώδες αυτό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Η διαδικασία συνίσταται στην σύνθλιψη & θέρμανση των αποβλήτων με μικροκύματα, στους 100 С βαθμούς. Είναι 100% οικολογικό, μειώνει το κόστος διαχείρισης, μεταφοράς & αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων του νοσοκομείου. Η αντιμετώπιση των μολυσμένων Ιατρικών αποβλήτων (απόβλητα από δραστηριότητες που συνεπάγονται κίνδυνο μόλυνσης *) πραγματοποιείται σε δύο κύριες φάσεις: Τα απόβλητα μειώνονται πρώτον, κατά τον τεμαχισμό σε λιγότερο από 20 χιλιοστά. Εκτίθενται τότε σε θερμοκρασία περίπου 100 ° C ή 212 ° F και παραμένουν σε αυτή τη θερμοκρασία για 1 ώρα για την ολική καταστροφή όλων των μικροοργανισμών. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, τα απόβλητα αυτά είναι συγκρίσιμα με τα οικιακά απόβλητα και μπορούν να εξαλειφθούν, είτε με καύση ή ντάμπινγκ(dumping) σύμφωνα με τις συνήθεις μεθόδους διαχείρισης οικιακού τύπου απορριμμάτων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι αγνώριστα αποστειρωμένα απορρίμματα( πολτός μειωμένος κατά 80% του αρχικού όγκου), (αναλογία καταστροφής 6log10 , ή ποσοστό 99,9999%), τα οποία μπορεί να γίνουν μέλος της αλυσίδας οικιακών απορριμμάτων (καύση ή την απόρριψη των οικιακών αποβλήτων). Οι μονάδες απολύμανσης ecosteryl βασίζονται στο τελευταίο και πιο σύγχρονο τρόπο διαχείρισης επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων που προσφέρεται τώρα στην Ελληνική αγορά. Είναι 100% οικολογικές, αξιόπιστες, ευκολόχρηστες, λειτουργικές, χαμηλού κόστους και η διαδικασία συντήρησης τους είναι απλή. Η ανύψωση της θερμοκρασίας είναι γρήγορη και ομοιόμορφη, δεν παράγουν ατμούς, μυρωδιές, σκόνη κλπ., και δεν χρησιμοποιούν νερό (παλιά μέθοδος). Η μονάδα Ecosteryl διαχειρίζεται ΌΛΑ τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων και τοξικά και υγρά. Μόνο τα ραδιενεργά απόβλητα αποκλείονται. Επιπλέον, η μονάδα ecosteryl δίνει την δυνατότητα αύξησης του όγκου διαχείρισης μακροπρόθεσμα, και πάντα σε πολύ χαμηλότερο κόστος από τα σημερινά δεδομένα. Η μονάδα δεν απαιτεί κάποια ιδιαίτερη άδεια για να λειτουργήσει στην Ελλάδα, καθώς είναι εγκεκριμένη σε όλη την Ευρώπη από το Ινστιτούτο Παστερ, καθώς και απο το Υπουργείο Υγείας της Γαλλίας. Η μονάδα φέρει την απαραίτητη σήμανση CE.