Η εκδίκηση βλάπτει την υγεία


Η εκδίκηση κάνει κακό στην υγεία, επισημαίνουν Γερμανοί ερευνητές. Τα "εκδικητικά" άτομα έχουν λιγοστές κοινωνικές επαφές και δεν είναι ικανοποιημένα από τη ζωή τους. Η εκδίκηση μπορεί να είναι γλυκιά, αλλά μπορεί να καταστρέψει την υγεία σας και μπορεί επίσης να σας κάνει να αισθάνεστε χειρότερα από κάποιους άλλους ανθρώπους, σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης Γερμανών και Βέλγων ερευνητών. Η μελέτη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 20.00 ανθρώπων από τα πανεπιστήμια της Βόννης και του Μάαστριχ αποκάλυψε επίσης ότι οι άνθρωποι που τους αρέσει να εκδικούνται και να αντεκδικούνται έχουν λίγους φίλους και είναι ελάχιστα ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. Οι ερευνητές ήθελαν να ανακαλύψουν την επιρροή που έχουν στον χαρακτήρα των ανθρώπων θετικές ή αρνητικές πράξεις ανταπόδοσης σε "επιτυχίες" και σε "ικανοποίηση με τη ζωή". Οι άνθρωποι που μετείχαν στη μελέτη ρωτήθηκαν μέχρι που θα έφθαναν ανταποδίδοντας μια πράξη ευγενείας ή σε αντίθετη περίπτωση μια υβριστική πράξη . Στα συμπεράσματα της έρευνας ο καθηγητής της έρευνας δόκτωρ Αρμιν Φαλκ από το πανεπιστήμιο της Βόννης δηλώνει ότι και τις δύο περιπτώσεις "και οι θετικές και οι αρνητικές πράξεις ανταπόδοσης είναι διαδεδομένες στο Γερμανικό πληθυσμό". Η ίδια μελέτη αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι με θετικά στοιχεία σκέψης είναι περισσότερο πρόθυμοι να εργαστούν περισσότερο μόνο όμως εάν λάβουν και την ανάλογη αμοιβή.