Μίσιγκαν-HΠΑ - Εμφύτευση ολικής τεχνητής καρδιάς από Ομογενή καρδιοχειρουργό

Για μια ακόμα φορά οι Έλληνες επιστήμονες διαπρέπουν στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα ο Έλληνας καρδιοχειρουργός Θέμης Χαμογεωργάκης πραγματοποίησε με επιτυχία στο Μίσιγκαν τη δεύτερη επέμβαση εμφύτευσης ολικής τεχνητής καρδιάς.

Ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση εμφύτευσης ολικής τεχνητής καρδιάς Syncardia στο νοσοκομείο Henry Ford, Detroit Michigan. Ο ασθενής ήταν σε προσωρινή αμφικοιλιακή υποστήριξη και αιμοκάθαρση επειδή πάσχει από ανεπάρκεια της δεξιάς και της αριστερής κοιλίας της καρδιάς. Η θεραπεία εκλογής ήταν η μεταμόσχευση καρδιάς, αλλά επειδή δεν υπήρξε δότης καρδιάς άμεσα τοποθετήθηκε τεχνητή καρδιά που θα υποστηρίξει τον άρρωστο μέχρι να βρεθεί δότης. Η επέμβαση διενεργήθηκε από τους Hassan Nemeh και τον Έλληνα καρδιοχειρουργό Θέμη Χαμογεωργάκη .

Η επέμβαση αυτή είναι η πρώτη επιτυχημένη εμφύτευση ολικής τεχνητής καρδιάς στο Detroit, Michigan. O ασθενής είναι αποσωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε άριστη κατάσταση. Η επέμβαση διήρκησε τέσσερις ώρες παρόλο που ήταν επανεπέμβαση. Ο Έλληνας καρδιοχειρουργός είχε διενεργήσει το 2016 την πρώτη επιτυχημένη εμφύτευση ολικής τεχνητής καρδιάς Syncardia στο Dallas, Texas σε ασθενή που έλαβε επιτυχώς μόσχευμα καρδιάς έξι εβδομάδες μετά.

Ο Θέμης Χαμογεωργάκης κατάγεται από το Γεράνι Ρεθύμνου αποφοίτησε από την Ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Αθήνας το 1993, πρόσφερε τις υπηρεσίες του στο Αττικό Νοσοκομείο και δήλωσε ότι τέτοιου είδους επεμβάσεις μπορούν να πραγματοιηθούν και στην Ελλάδα.