Λευκωσία (Σαβ.-Κυρ.) - Τι αποδεικνύει έρευνα στην Κύπρο
Ψυχολογικοί παράγοντες επιδρούν στο άσθμα
Σημαντικό ρόλο στον έλεγχο του άσθματος φαίνεται να παίζουν οι ψυχολογικοί παράγοντες, όπως προκύπτει από έρευνα που διενήργησε το Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Ερευνών Κύπρου (ΑΙΕΚ), η Πνευμονολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας. Η έρευνα κατέδειξε, επίσης, ότι ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών (71,6%), δήλωσαν μη ιδανικό έλεγχο του άσθματος, κάτι που είναι πιθανό, σύμφωνα με τους ερευνητές, να οδηγεί σε υψηλά ατομικά, αλλά και κοινωνικά έξοδα. Η έρευνα , με τίτλο «ψυχολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον έλεγχο του άσθματος», παρουσιάστηκε σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» σε ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, από την κλινική ψυχολόγο, Μαρία Καρεκλά. Όπως ανέφερε κατά την παρουσίαση η κ. Καρεκλά, παρά τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η φαρμακευτική αγωγή για το άσθμα, πολλοί ασθενείς φαίνονται ανίκανοι να διατηρήσουν τον έλεγχο έναντι των συμπτωμάτων της νόσου. Επικαλέστηκε, επίσης, έρευνες που κατέδειξαν διάφορους παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στον έλεγχο του άσθματος. Όπως, η ύπαρξη συννοσηρότητας με κάποια ψυχιατρική διαταραχή, η παχυσαρκία, η χαμηλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, το κάπνισμα και τα πιστεύω των ασθενών αναφορικά με την υγεία και το άσθμα. Στόχοι της έρευνας, σύμφωνα με τη κ. Καρεκλά, ήταν να μελετήσει τον έλεγχο του άσθματος σε ασθενείς στην Κύπρο, να μελετήσει οποιεσδήποτε ψυχολογικές δυσκολίες και παράγοντες (π.χ. πιστεύω, ποιότητα ζωής) που μπορεί να αντιμετωπίζουν ασθενείς με άσθμα στην Κύπρο, να γίνει διαπολιτισμική σύγκριση σε σχέση με αυτά τα προβλήματα μεταξύ δείγματος από την Κύπρο και τις ΗΠΑ, να συγκριθούν ομάδες ατόμων που παρουσιάζουν προβλήματα με άσθμα και άγχος σε σύγκριση με ασθενείς που αντιμετωπίζουν μόνο προβλήματα άσθματος. Στο πλαίσιο της έρευνας, δόθηκαν 600 ερωτηματολόγια, από τα οποία επιστράφηκαν τα 215 (βαθμός ανταπόκρισης 35,6%). Παρόλο που οι συμμετέχοντες δήλωσαν χαμηλό ποσοστό καπνίσματος (8%), άνω του 30% δήλωσαν προηγούμενο ιστορικό καπνίσματος και άνω του 30% δήλωσε την ύπαρξη παθητικού καπνίσματος καθημερινά τουλάχιστον μια ώρα. Από τους συμμετέχοντες αναφέρθηκε μεγάλο ποσοστό επειγόντων θεραπειών (επίσκεψη στα επείγοντα περιστατικά ή και νοσηλείες). Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με την έρευνα, οδηγεί σε υψηλά ατομικά και κοινωνικά έξοδα σε ό, τι αφορά το άσθμα στην Κύπρο. Στο κεφάλαιο ψυχιατρική συννοσηρότητα, διαπιστώθηκε ότι η επικρατούσα ψυχιατρική διαταραχή ήταν η σωματοποίηση (26,1%). Παρόλα αυτά, σημειώνεται, λόγω της ύπαρξης υψηλών επιπέδων συννοσηρότητας με ιατρικά προβλήματα και του μη ιδανικού ελέγχου του άσθματος, τα αποτελέσματα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή. Στην έρευνα εξετάστηκαν και τα πιστεύω των συμμετεχόντων σχετικά με τη φύση του άσθματος, τις αιτίες των εκρήξεων της νόσου και άλλοι σημαντικοί παράγοντες. Διαπιστώθηκε, ότι μόνο το πιστεύω ότι το «άσθμα μπορεί να θεραπευτεί», σχετίζεται με τον έλεγχο του άσθματος. Διαφάνηκε, επίσης, ότι οι ασθενείς που επέλεξαν το «διαφωνώ έντονα» με αυτή τη δήλωση, παρουσίαζαν καλύτερες βαθμολογίες στον έλεγχο του άσθματος σε σχέση με αυτούς που επέλεξαν το «συμφωνώ έντονα».