Αθήνα (Σαβ.-Κυρ.) - Eπιπτώσεις και στην υγεία μας
Δυσοίωνο 'αύριο' για το κλίμα στην Ελλάδα
Σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις για την υγεία των κατοίκων της χώρας μας και την οικονομία, επιφέρουν οι κλιματικές αλλαγές που επέρχονται σταδιακά, σύμφωνα με την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τις «περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα», η οποία παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, από τον επικεφαλής της Επιτροπής Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής καθηγητή Χρ. Ζερεφό. Τα στοιχεία που περιέχει η Έκθεση, έκαναν τον πρόεδρο της Επιτροπής Κώστα Καρτάλη να μιλήσει για την ανάγκη άμεσων αλλαγών στον τρόπο που κτίζουμε τις πόλεις, στον τρόπο που χωροθετούμε αλλά και στις μεθόδους που χρησιμοποιούμε για τη διαχείριση των υδατικών πόρων. Σύμφωνα με την Έκθεση, στην Ελλάδα σταδιακά μέχρι το 2050 η βροχή θα μειωθεί κατά 6,5% για το σύνολο της Επικράτειας, ενώ θα αυξηθούν, η θερμοκρασία του αέρα κατά 1,4 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη διάρκεια ξηρής περιόδου κατά 20 επιπλέον ημέρες, καθώς και η τρωτότητα των παράκτιων περιοχών στο Δέλτα Αξιού, στη Δελταϊκή Πεδιάδα Λουδία-Αλιάκμονα, στον Πατραϊκό Κόλπο, στον Κορινθιακό Κόλπο, κ.α. Σε ό,τι αφορά στα υδατικά αποθέματα, εξαιτίας της μείωσης των υδατικών αποθεμάτων θα προκύψει, στο ευνοϊκότερο σενάριο, ζημία αντίστοιχη στο 0,34% του ΑΕΠ, ενώ οι επιπτώσεις στη γεωργία θα αφορούν στην απώλεια καλλιεργήσιμου εδάφους κατά 19% το 2040-2050. Στον τομέα του τουρισμού, οι επιπτώσεις θα συνίστανται σε φθορές παράκτιων τουριστικών υποδομών, στην απαξίωση τουριστικών υποδομών λόγω έλλειψης φυσικών προϋποθέσεων χρήσης τους, λ.χ. έλλειψη χιονιού, στη διείσδυση θαλάσσιου νερού στον υδροφόρο ορίζοντα και στην υφαλμύρωση του πόσιμου νερού. Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι ειδικά στον τομέα του δομημένου περιβάλλοντος, η πρόσθετη δαπάνη που θα επιφέρει η κλιματική μεταβολή, έως το 2050, στον τομέα των κτιρίων εκτιμάται στα 20 δις ευρώ. Η Έκθεση εκτιμά ότι λόγω της αύξησης των επεισοδίων καύσωνα, θα αυξηθεί ο αριθμός των θανάτων ετησίως κατά 2200 σε επίπεδο επικράτειας (1.450 στην Αττική). Σε ό,τι αφορά στα οικονομικά μεγέθη, η Έκθεση υποστηρίζει ότι το κόστος μείωσης των εκπομπών ανέρχεται σε 142 δισ. ευρώ, και το κόστος της εναπομείνασας κλιματικής αλλαγής σε 294 δισ. ευρώ, δηλαδή συνολικά 436 δισ. ευρώ.