Αθήνα - Προειδοποίηση του ΕΟΦ για κινδύνους από τη χρήση του προϊόντος "Extra Strong Male Tonic Enhancer"
Χωρίς έγκριση των αρμόδιων φορέων διακινείται το προϊόν «Extra
Strong Male Tonic Enhancer» (κάψουλες για την ενίσχυση της ανδρικής
σεξουαλικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τη σήμανση του προϊόντος).
Επίσης, περιέχει φαρμακολογικά δραστικές ουσίες ανάλογες της
Sildenafil, χωρίς σχετική αναφορά στην επισήμανσή του, όπως προκύπτει
από ενημέρωση των αρχών της Ισπανίας.

Το προϊόν, όπως αναφέρει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ),
πιθανώς διακινείται σε καταστήματα φυτικών προϊόντων και ειδών
υγιεινής διατροφής, ή μέσω διαδικτύου.

Η δραστική ουσία Sildenafil περιέχεται σε συνταγογραφούμενα
φάρμακα που προορίζονται για την αντιμετώπιση της στυτικής
δυσλειτουργίας, μπορεί δε να προκαλέσει σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες
εάν ληφθεί ανεξέλεγκτα, χωρίς να έχει συνταγογραφηθεί από γιατρό.

Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, ώστε σε περίπτωση που
έρθουν στην κατοχή τους προϊόντα με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, να μην
τα χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον Οργανισμό.

Επισημαίνει ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη
εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε
κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.