Αθήνα - Επισημάνσεις απο τον ΕΟΦ
Πρόβλημα στη χρήση τού προιόντος Anapen
Πρόβλημα κατά τη χρήση του είναι πιθανό να εμφανίσει το φαρμακευτικό
προϊόν Anapen (προγεμισμένες σύριγγες αδρεναλίνης που χρησιμοποιούνται
σε περιπτώσεις σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης- αναφυλακτικού σοκ),
σύμφωνα με ενημέρωση των αρμοδίων βρετανικών αρχών προς τον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων.

Το Anapen κυκλοφορεί στην Ελλάδα σε δύο μορφές, 150mg/0.3ml και 300mg/0.3ml.

Όπως διαπιστώθηκε από ελέγχους της εταιρείας που το παράγει, υπάρχει
πιθανότητα η συσκευή αυτοχορήγησης να μην λειτουργήσει σωστά, με
αποτέλεσμα ο ασθενής να μην λάβει την απαραίτητη ποσότητα αδρεναλίνης
σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης. Μέχρι στιγμής, αναφέρει ανακοίνωση
του ΕΟΦ, δεν έχει αναφερθεί κάποιο πραγματικό περιστατικό από ασθενή
και τα μέτρα που λαμβάνονται είναι προληπτικά.

Οι ασθενείς που έχουν ήδη προμηθευτεί το συγκεκριμένο φάρμακο μπορούν
να το χρησιμοποιήσουν εάν παραστεί ανάγκη και να επικοινωνήσουν
συγχρόνως με το γιατρό τους για το ενδεχόμενο χρήσης εναλλακτικού
προϊόντος.