Αθήνα- Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα
Tη διενέργεια έξι πιλοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη και προώθηση
ολοκληρωμένων δικτύων ιατρικών υπηρεσιών για ξένους επισκέπτες σε
τοπικό επίπεδο, προτείνει η μελέτη του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου
Ελλάδος (ΞΕΕ) με τίτλο:"Ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα".

Όπως τονίστηκε σε παρουσίαση της μελέτης, τα προγράμματα θα
δομηθούν γύρω από τοπικές νοσοκομειακές μονάδες, εντάσσοντας στο
πρόγραμμα πρωτοβάθμια ιατρεία, ξενοδόχους, ταξιδιωτικούς πράκτορες,
υπηρεσίες προβολής, μεταφοράς, διασφάλισης ποιότητας, και την τοπική
αυτοδιοίκηση.

Οι προτεινόμενες περιοχές είναι το Λασίθι, η Ρόδος, η Σαντορίνη, η
Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Θεσσαλία. Υπογραμμίζεται, ότι η μελέτη του
ΞΕΕ εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής.

Τα πιλοτικά προγράμματα θα ξεκινήσουν με μελέτη βιωσιμότητας,
στηριγμένη στις δυνατότητες των τοπικών παρόχων και φορέων, θα
προτείνουν πακέτα, τιμολόγηση και στρατηγική μάρκετινγκ και θα
εγκαταστήσουν μηχανισμούς παρακολούθησης και εφαρμογής, για να μην
υπάρξουν εμπόδια στη διασυνοριακή φροντίδα που περιορίζουν πολύ τις
δυνατότητες ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού.

Ένας ρεαλιστικά αισιόδοξος στόχος σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αναφορικά
με τον αριθμό τουριστών του ιατρικού τουρισμού, είναι η έλευση 100.000
ασθενών το χρόνο, που θα δαπανούν κατά μέσο όρο 4.000 ευρώ έκαστος,
ποσό που επιμερίζεται σε 3.000 ευρώ για ιατρικά έξοδα και 1.000 ευρώ
για ξενοδοχειακά και συναφή.

Όπως επισημαίνει η μελέτη, σε 10 χρόνια, εάν αναπτυχθεί η διασυνοριακή
φροντίδα μέσα στην ΕΕ και αν χρησιμοποιηθεί σωστά η υποδομή του ΕΣΥ
μέσω ΣΔΙΤ, μπορεί να τεθεί στόχος πενταπλάσιος, δηλαδή 2 δισ. ευρώ το
χρόνο.

Η Ελλάδα μπορεί, σχετικά γρήγορα και χωρίς σημαντικές νέες επενδύσεις
σε πάγια, να προσφέρει διεθνώς ανταγωνιστικές υπηρεσίες στους εξής
τομείς:

-Επιλεκτικός Ιατρικός Τουρισμός για εξειδικευμένες ιατρικές
παρεμβάσεις από τα Τριτοβάθμια Νοσοκομεία του Ιδιωτικού Τομέα (κυρίως
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία άλλων
πόλεων).

-Αποκαταστατικός και Γηριατρικός Τουρισμός: συνεργασία κέντρων
αποκατάστασης με ξενώνες και ξενοδοχεία για προώθηση πακέτων
αποκαταστατικού τουρισμού (κυρίως στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία).

-Ιατρικός Τουρισμός Εξωσωματικής και Υποβοηθούμενης Γονιμοποίησης:
συνεργασία κέντρων με ξενοδοχειακές μονάδες σε όλη την Ελλάδα.

-Ξενοδοχεία και ξενώνες συνεργαζόμενα με κέντρα αιμοκάθαρσης: προβολή
των συνεργασιών προκειμένου τα ξενοδοχεία να απευθύνονται σ' ένα
επιπλέον target group και να διαφημίζονται σε διευρυμένες κατηγορίες
πελατών (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη και Ρόδο).

-Λουτροπόλεις-κέντρα αποκατάστασης-προσκείμενες υποδομές φιλοξενίας
για τουρισμό ομάδων ειδικών κατηγοριών: άτομα με μυοσκελετικές
παθήσεις, άτομα με νευρολογικές παθήσεις, άτομα τρίτης ηλικίας κ.λπ.
(ευρεία γεωγραφική διασπορά).

-Οφθαλμολογία-αισθητική δερματολογία και πλαστική χειρουργική, σε
επίπεδο One-Day/Secondary Care Clinic (στις μεγάλες πόλεις και σε
τουριστικές περιοχές).

Το θεσμικό πλαίσιο και οι εργασιακές σχέσεις είναι δύσκαμπτα και με τα
σημερινά δεδομένα τα νοσοκομεία δεν θα μπορούσαν να πιστοποιηθούν για
ιατρικό τουρισμό.