Αθήνα - Επιτυχές τριπλό bypass στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο
Επέμβαση (η πρώτη τού είδους) τριπλής αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (τριπλό bypass) πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στη νεοσυσταθείσα Διακλαδική Καρδιοχειρουργική Κλινική των Ενόπλων Δυνάμεων, από ομάδα Στρατιωτικών Ιατρών και Νοσηλευτών των τριών Κλάδων,σε ασθενή, πατέρα δύο Αξιωματικών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς και παροχής υψηλής ποιότητας υγειονομικών υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων, μετά από λεπτομερή σχεδιασμό και οργάνωση, η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αποφάσισαν τη δημιουργία και λειτουργία της Κλινικής, η οποία στεγάζεται στη νέα πτέρυγα του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών και έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές. Οι υπηρεσίες της Διακλαδικής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής αφορούν τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των τριών Κλάδων, τα μέλη των οικογενειών τους, αλλά και τον Ελληνικό λαό γενικότερα.