ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ - TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( ΙΑΤΡΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
ΚΟΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ( ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΗΣ)
Η ηχοκαρδιογραφία αποτελεί στις μέρες μας τη ραχοκοκαλιά της καρδιαγγειακής απεικόνισης. Προσφέρει σημαντικές πληροφορίες σχεδόν σε όλες τις παθήσεις της καρδιάς και είναι επομένως απαραίτητο όλοι οι καρδιολόγοι να είναι εξοικειωμένοι με αυτή την τεχνική.

Θεωρείται απαραίτητο κάθε ασθενής που παρακολουθείται καρδιολογικά, ακόμη και στα πλαίσια ενός προληπτικού ελέγχου, να έχει εξεταστεί με υπερηχογράφημα καρδιάς. Με αυτή την εξέταση δίδονται πληροφορίες σχετικά με τις δομές και τη λειτουργικότητα της καρδιάς και καλύπτουμε μεγάλο εύρος παθήσεων (στεφανιαία νόσος, μυοκαρδιοπάθειες, βαλβιδοπάθειες, νόσοι περικαρδίου, καρδιακοί όγκοι).

Η μονάδα μας διαθέτει σύγχρονο καρδιολογικό εξοπλισμό και μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και εξειδίκευσης του καρδιολόγου μας στον τομέα των υπερήχων καρδιάς, προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Πέραν της κλασσικής ηχοκαρδιογραφίας (2D, Doppler, triplex) διενεργούνται και μελέτες με τις νεότερες τεχνικές υπερήχων καρδιάς (ιστική Doppler απεικόνιση ? TDI/TVI , 2D STRAIN-SPECKLE TRACKING-TORSION, μελέτη δυσυγχρονισμού) με ειδικό λογισμικό.