Κυρίως στη 3η και 4η δεκαετία τής ζωής - Αυχενικά - οσφυαλγίες ταλαιπωρούν το 15-20% του πληθυσμού
Η αυχενική και η οσφυική δισκοκήλη, καθώς και τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης είναι παθήσεις που εμφανίζονται συχνότερα στον πληθυσμό. Προβλήματα από τον αυχένα φαίνεται ότι παρουσιάζει το 20% του πληθυσμού, κυρίως στην τρίτη και τέταρτη δεκαετία της ζωής και το 1/3 από αυτούς περιορίζει για αρκετό διάστημα τις δραστηριότητές του. Η συνηθέστερη αιτία που προκαλεί πόνο στον αυχένα και στο χέρι είναι η αυχενική δισκοκήλη και αποτελεί το τίμημα της καθημερινής κακής στάσης του σώματός μας. Το 90% των ασθενών με αυχενική δισκοκήλη θεραπεύονται με συντηρητική θεραπεία, ενώ το 10%, που είναι ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στη συντηρητική θεραπεία ή παρουσιάζουν οξεία παράλυση κάποιου νεύρου, καταλήγουν στη χειρουργική επέμβαση. Αυτοί πρέπει να χειρουργούνται έγκαιρα για να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, δηλαδή η αποκατάσταση της παράλυσης και η εξάλειψη του πόνου. Ως σημαντική παράμετρος κρίνεται και ο χρόνος επιστροφής του ασθενή στις καθημερινές του δραστηριότητες Εξάλλου, η οσφυαλγία στατιστικά είναι από τις συνηθέστερες αιτίες που οδηγεί τους ασθενείς να ζητήσουν ιατρική συμβουλή, αποτελεί την αιτιολογία για το 15% όλων των αναρρωτικών αδειών και είναι η συχνότερη αιτία προσωρινής ανικανότητας για άτομα κάτω των 45 ετών. Οι πιο συχνοί λόγοι που οδηγούν σε οσφυαλγία, δεν είναι σοβαροί και οφείλονται συνήθως στην κακή στάση του σώματος, στην παχυσαρκία, στο στρες, σε μικροτραυματισμούς ή ακόμα και στη γήρανση. Υπολογίζεται ότι το 90% του πληθυσμού θα παρουσιάσει κάποια στιγμή της ζωής του οσφυαλγία. Η συνηθέστερη πάθηση που προκαλεί οσφυοϊσχιαλγία είναι η οσφυϊκή δισκοκήλη. Μόνο 5% των ασθενών με πόνο στη μέση, υπολογίζεται ότι θα έχει οσφυϊκή δισκοκήλη και πίεση του νεύρου. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 80 - 90% των ασθενών με οσφυαλγία, ανεξάρτητα της αιτίας που την προκαλεί, θα βελτιωθούν χωρίς καμία θεραπεία. Επειδή όμως υπάρχουν και σοβαρότερες αιτίες που προκαλούν πόνο στη μέση, είναι φρόνιμο ο πάσχων να ζητά ιατρική συμβουλή για κάθε οσφυαλγία που επιμένει και δεν αντιμετωπίζεται με τα συνήθη παυσίπονα. Το 10% - 20% από αυτούς τους ασθενείς θα χρειασθούν χειρουργική θεραπεία. Η χρήση του μικροσκοπίου και οι τεχνικές της μικροχειρουργικής, προσφέρουν μεγάλη ασφάλεια και είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές μέθοδοι στη χειρουργική αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών. Στη χώρα μας έχουν χειρουργηθεί χιλιάδες ασθενείς με παρόμοια προβλήματα με αποτελέσματα ισάξια των μεγάλων εξειδικευμένων κέντρων του εξωτερικού. Στην αντιμετώπιση των πιο δύσκολων περιστατικών, η σύγχρονη τεχνολογία μάς προσφέρει υλικά, αποδεκτά από τον ανθρώπινο οργανισμό, που επιτρέπουν τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης, όταν υπάρχει αστάθεια, με τεχνικές σπονδυλοδεσίας ή την αντικατάσταση του μεσοσπονδυλίου δίσκου από τον τεχνητό μεσοσπονδύλιο δίσκο. Οι τεχνικές αντικατάστασης του μεσοσπονδυλίου δίσκου, αποτελούν επεμβάσεις που γίνονται και στη χώρα μας.