Τι αλλάζει στην υγεία από το 2011
Κάτω από την ομπρέλα του Εθνικού Οργανισ΅ού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, εκτός από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, θα βρίσκονται στο εξής και οι κλάδοι Υγείας του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και ο Οίκος Ναύτη. Το τελικό κείμενο του πολυνομοσχεδίου για την υγεία, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή στις αρχές Ιανουαρίου, προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
- Τα νοσοκομεία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ περνούν στο ΕΣΥ. Η περιουσία του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, που αφορά υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης, περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο, χωρίς την κατάρτιση οποιασδήποτε συμβολαιογραφικής ή άλλης πράξης. Πρόκειται για το 1ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ Αθήνας το οποίο εντάσσεται στο Σισμανόγλειο, το 2ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ Θεσσαλονίκης, που εντάσσεται στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "’γιος Παύλος, το Νοσοκομείο Βραχείας Νοσηλείας του ΙΚΑ που εντάσσεται στην "Πολυκλινική", το Ογκολογικό Νοσοκομείο του ΙΚΑ που εντάσσεται στον "’γιο Σάββα" και το 7ο Νοσοκομείο του ΙΚΑ που εντάσσεται στο νοσοκομείο "Αγία Όλγα -Κωνσταντοπούλειο".
- Με το νομοσχέδιο ρυθμίζονται και οι εργασιακές σχέσεις γιατρών και λοιπού προσωπικού που ήδη εργάζονται στα νοσοκομεία του ΙΚΑ.Το προσωπικό που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, θα εξακολουθεί να έχει την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο, βαθμό και ειδικότητα που κατέχει, στον νέο φορέα που θα εργάζεται. Οσοι απασχολούνταν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, θα απορροφηθούν, αφού αξιολογηθούν, σε αντίστοιχες κενές θέσεις της συγκεκριμένης ειδικότητας. Οσοι γιατροί και οδοντίατροι απασχολούνταν μέχρι τώρα με σύμβαση έργου στο ΙΚΑ, οι συμβάσεις τους θα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, αλλά όχι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.
-Tα νοσοκο΅εία του ΕΣY, το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο και το Νοσοκο΅είο "Παπαγεωργίου" θα μπορούν στο εξής να εισπράττουν νοσήλια, το κόστος ιατροδιαγνωστικών εξετάσεων, ιατρικών επε΅βάσεων και εξετάστρων, ΅ε πιστωτικές κάρτες VISA και MASTERCARD.
-Συστήνεται Συντονιστική Επιτροπή Προ΅ηθειών, ΅ε στόχο την ενοποίηση των διαγωνισμών προ΅ηθειών προϊόντων και υπηρεσιών σε επίπεδο εθνικό ή περισσότερων υγειονο΅ικών περιφερειών προκειμένου να επιτυγχάνεται η ΅έγιστη δυνατή οικονο΅ία κλί΅ακας.